Extra: Hoe werkt het internet?

Je hebt nu een website gebouwd en online gezet, maar hoe werkt het internet eigenlijk? En hoe is het ontwikkeld?

Voor de volgende twee huiswerkopdrachten moet je online informatie zoeken en dit in een korte tekst samenvatten:

Opdr 4. Hoe werkt het internet?

  • Schrijf een stukje van 250 – 400 woorden over bovenstaande vraag.
  • m.b.v. je stukje moeten de volgende vragen kunnen worden beantwoord:
    • Hoe werkt het internet?
    • Wat gebeurt er als je op een knop of link drukt?
    • Wat is het verschil tussen internet en het web of de cloud?
    • Waar is het internet?

» Onderstreep belangrijke termen en afkortingen
» Denk aan juiste referenties en bronvermelding van filmpjes, webpagina’s blogs etc. (telt niet mee voor het aantal woorden)
» Post je antwoord als discussie op Canvas (na het inleveren kun je alle antwoorden zien)