Cursus-overzicht

GIS wordt steeds meer online op mobiel en in apps toegepast en daardoor moet de nieuwe generatie GIS professionals steeds meer weten over het web. Deze website leert je alles wat je moet weten om te programmeren voor het web, maar toegespitst op de ontwikkeling van geo-applicaties. Dit kunnen webkaarten zijn, online atlassen, metadata-databases, mashups etc.

Deze website is opgezet als een cursus, die vooralsnog 100% vrij toegankelijk is.

De cursus maakt gebruik van Sprints: periodes van 3 weken waarin kleine, afgebakende doelen worden nagestreefd. Sprints komen voort uit de Agile en Scrum filosofieën, die veel in software-ontwikkelteams worden gebruikt voor efficiënt samenwerken.

De cursus is nog in ontwikkeling, maar kent de volgende opbouw:

SprintNaamTechnologieën Beschrijving
1de BasisHTML, CSS, FTPJe leert de basis-talen waarmee webpagina’s worden opgemaakt (HTML en CSS) en je leert je website via FTP op een server te plaatsen.
2InteractieJavascript, JQuery, BootstrapJe leert javascript, JQuery en Bootstrap zodat je interactie aan je website kunt toevoegen. Dit legt ook de basis om straks met JSON en leaflet interactieve kaarten te maken.
3WebmapsLeaflet, JSON, GithubJe leert een webkaarten maken met o.a. leaflet. Je leert te werken met JSON data-stromen en gebruik te maken van API’s. Je leert over versiebeheer met Github.
4CMS & DBVector tiling, WordPressJe leert nog geavanceerdere kaarten te maken met Vector tiling. Daarnaast leer je werken met databases en content-management systemen zoals WordPress en Concrete 5.
5TestenSEO, web adminJe leert je website te analyseren en optimaliseren. SEO en het algemeen beheer en onderhoud van je website komen aan bod.

In 2019 is de cursus onder begeleiding van start gegaan in week 35. Naast dit vrij toegankelijke cursusmateriaal is er ook een besloten website waar begeleide cursisten hun huiswerk-opgaven kunnen inleveren voor Feedback. Indien u ook de cursus wenst te doorlopen met een docent, kunt u contact opnemen met Cheryl Van Kempen via Cheryl@globadev.nl